Pas godt på vores ø

Øgruppen Ertholmene er fredet

Alt på øerne – bygninger, natur, plante- og dyreliv – er fredet.

Derfor skal I være med til at bevare den sårbare natur og de historiske værdier ved at overholde nedenstående regler for færdsel på øerne:

Færdselsregler

 • I må ikke færdes på fæstningsmure eller stengærder.  Sten må ikke fjernes fra fæstningsmure eller stengærder.
 • Det er ikke tilladt at plukke blomster eller fjerne planter.
 • Der må ikke efterlades eller henkastes affald.
 • Af hensyn til øens ynglende fugle må hunde og katte ikke bringes i land.
 • I edderfuglenes yngletid 1. april – 15. juni er færdsel uden for murene ikke tilladt.
 • Telte må kun opslås på udpegede teltpladser.
 • Åben ild er kun tilladt på grillplads på havnen og på grillplads i Kongens Have, begge Christiansø.
 • Droneflyvning er kun tilladt for dronepiloter med tilladelse fra både Christiansø Administration og Trafikstyrelsen.
 • I farvandet omkring Ertholmene må der sejles maks. 12 knob.
 • Sejlads tættere på Tat og Græsholm end 100 m er ikke tilladt (undtagen erhvervssejlads).
 • Skoleklasser: Lærere skal følges med deres elever under hele opholdet.
 • Respektér øboernes privatliv. Gå ikke ind i private huse og haver.
Se vores plakat om færdselsregler her

Læs bekendtgørelse om fredning af øgruppen Ertholmene og omliggende søterritorium her