Christiansø Administration

T: +45 5646 2013 (hverdage kl. 10-12) M: kontor@christiansoe.dk

Administrator Jens Peter Koefoed
T:+45 20312913 M: administrator@christiansoe.dk

Souschef Ejvind Povlsgaard Jensen
T: +45 20225603 / M: service@christiansoe.dk

Kontorassistent Lene Tysk-Andersen
T: +45 56462013 / M: kontor@christiansoe.dk

Kontoret er åbent hverdage kl. 10-12

Du kan booke værelser og logier hos Christiansø Administration

Om Christiansø Administration

Christiansø har sin helt egen særstatus i Danmark jf. kongelig resolution af 1845. Christiansø hører ikke ind under en kommune, men forvaltes direkte af staten via Forsvarsministeriet. Christiansø Administration er Forsvarsministeriets lokale myndighed, som står for vedligeholdelse og drift af Christiansø, samt varetagelse af statslige, regionale og kommunale myndighedsopgaver.

Christiansø skal bevares som et levende samfund og en kulturhistorisk forsvarsbastion med fortsat udvikling af offentlighedens mulighed for adgang hertil.

Fra Finanslov 2019, § 12 Forsvarsministeriet

Christiansø Administration varetager en lang række opgaver – herunder kommunale – såsom

 • Skole
 • Bibliotek
 • Sociale ydelser
 • Borgerservice
 • Hjemmepleje
 • Vand- varme- og elforsyning
 • Boligadministration – både faste beboere og gæster
 • Renovering og vedligeholdelse af de fredede bygninger
 • Vedligeholdelse af fæstningsværker og ruiner
 • Grøn pleje
 • Affaldshåndtering
 • Havnedrift
 • Turisme og formidling
 • Museer
 • Myndighed for folkeregistreringer
 • Valghandlinger til folketing, EU, Folkeafstemninger
 • Opstilling af brand- og redningsberedskab. 

Der samarbejdes tæt med Bornholms Regionskommune i forhold til bistand  til sagsbehandling på det sociale område, samt til biblioteksdrift mv.

Læs Samarbejdsaftale mellem Christiansø Administration og Bornholms Regionskommune her.

Christiansø Administration  er regionsmyndighed i forhold til sundhed, hospital og læge.

Administratoren er øverste myndighed og er bl.a. øens politibetjent på vegne af Bornholms Politi og bemyndiget til at foretage vielser.

Læs nyhedsbreve fra Christiansø Administration her

Ventelisten for fritidslejemål (hytter) er under revision og oprydning.
Er du skrevet op, så skriv til Christiansø Administration for at få opdateret sine oplysninger.