Foreninger på Christiansø

Foreninger på Christiansø

“Hvad laver I dog uden for sæsonen?” lyder det ofte undrende fra turister. Det kan også være familie og venner på fastlandet, der spørger.

En stor del af svaret finder man i det meget aktive foreningsliv, der giver ølivet sit helt eget særpræg, og som igennem generationer har holdt liv i stolte øtraditioner. For selv om der er stor forskel på at være øbo sommer og vinter, er én ting sikkert: Foreningslivet blomstrer hele året.

Listen over foreningsarrangementer er lang. De fleste arrangementer er for foreningens medlemmer, men der er også åbne arrangementer, hvor ikke mindst de berømte “Måne”-baller trækker folk til fra fjern og fra nær.

Christiansø Støtteforening

Støtteforeningen blev stiftet i 1938. Foreningens formål er at arbejde for øboernes vel i bred forstand. Det sker bl.a. gennem planlægning og gennemførelse af en række af øens traditionsbundne arrangementer. Derudover kan foreningen – efter ansøgning – give økonomisk støtte til initiativer, som fremmer øboernes trivsel.

Aktiviteter

Sankthans bal, TV-2-koncert, sommerkarneval, børnekarneval, sommerbal, børnebanko, voksenbanko, efterårsbal, juletræstænding, juletræsfest, julebal, nytårsbal, vinterkarneval, pinsebal m.m.

Besøg os på Facebook, og hold dig orienteret om alle vores arrangementer.

Ja tak!
Der er altid brug for en ekstra hånd til de store arrangementer henover sommeren. Vi er derfor meget taknemmelige, når øboer, hytteboer, turister og venner af øen bakker op og tager en tørn, når vi fester på Månen. 


Christiansø Kanonérlaug

Christiansø Kanonérlaug blev startet op i 2018 – godt hjulpet af Humlebæk Havns Kanonérer. Lauget består af frivillige øboer, som skyder (salutérer) med sortkrudt fra kanonerne på Kongens Bastion ved særlige lejligheder

I 2019 er der indtil videre planlagt saluteringer følgende dage

  • Søndag 23. juni – sankthans aften.
  • Mandag 30. september – Georg Stage anløber.
Salutering fra Kongens Bastion september 2018

Kontaktperson:
Sus From Anker T: 2617 1752 / M: susfrom@gmail.com