Ørådet

Ertholmene ejes af Staten og administreres af Forsvarsministeriet.
Øgruppen hører ikke under den kommunale inddeling, så øboerne stemmer ikke til kommunalvalg, men kun til folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg.

Forsvarsministeriet har ansat en administrator til at varetage daglig ledelse og drift, og han er øverste myndighed på øen.
Der er dog etableret et Kontakt og Udviklingsøråd – i daglig tale Ørådet – med en af Forsvarsministeriet udpeget formand og 4 medlemmer, der er valgt blandt øens beboere.

Rådets rolle er at:

 • medvirke til at sikre og udvikle et velfungerende og bæredygtigt øsamfund.
 • bidrage til god og gensidig information.
 • give beboerne mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.
 • være bidragyder og inspirator for øens udvikling som attraktion og naturpark.
 • være det dialogforum, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles.

Se vedtægter for ørådet her

Ørådets sammensætning

 • Vibeke Møller Jensen (formand)
 • Jacob Pescettini (næstformand, beboerrepræsentant)
 • Anne Marie Koefoed (beboerrepræsentant)
 • Laura Juhl Zafnes (beboerrepræsentant)
 • Sus From Anker (beboerrepræsentant)
 • Jens Peter Koefoed (administrator, chef for Christiansø Administration)
 • Ejvind Povlsgaard Jensen (souschef for Christiansø Administration)

Se referater fra ørådsmøder her

Læs nyhedsbreve fra Christiansø Administration her

Kommende møder

 • 1. april – kl. 19 i Hønsehuset (UDSAT indtil videre)
 • 14. maj – kl. 19 i Hønsehuset
 • 18. juni – kl. 17 i Hønsehuset
 • 20. august – kl. 19 i Hønsehuset
 • 21. oktober – kl. 19 i Hønsehuset
 • 11. november – kl. 19 på Månen